Finns det vid kommunal revision ett förväntningsgap? Mellan förtroendevalda revisorer och de granskade

 • Linda Karlsson
 • Merima Zdralic

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '