Flerspråkighet i förskolan
: Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?

 • Maria José Vera Delgado

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2017-May-23
  Original languageSwedish
  SupervisorMarie Fridberg (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '