Flygsanden mellan 1700 och 1821 i det historiska kartmaterialet
: en kartläggning över Kristianstadsslätten

  • Amanda Kärrstedt
  • Martin Rydiander

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-Jun-28
Original languageSwedish
SupervisorJoachim Regnéll (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Physical Geography (10507)

Cite this

'