Från kartläggning  till utveckling
: ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Kerstin Lindén
 • Charlotte von Wachenfelt Wikvall

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Nov-25
  Original languageSwedish
  SupervisorKenny Schylander (Supervisor) & Christer Ohlin (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '