-Fröken, jag vill läsa! En intervjustudie där sex pedagoger i förskoleklass beskriver hur de arbetar för att barnet ska känna motivation och läslust

 • Therese Roth
 • Caroline Hammarkvist

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '