Fritidshemmets möjlighet att komplettera skolan i idrott och häls
: en studie utifrån sex fritidspedagogers perspektiv

 • Anna Johnsson
 • Jenny Olsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2012-May-16
  Original languageSwedish
  SupervisorSandra Nilsson (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '