Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan
: en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet

Translated title of the thesis: Physical activity, a part of every day in preschool: a qualitative study of how preschool teachers work and create the conditions for physical active.
  • Sandra Samuelsson
  • Elin Andersson

Student thesis: University Diploma

Date of Award2020-Mar-05
Original languageSwedish
SupervisorTherese Granekull (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'