Fysisk aktivitet i förskolan
: hur påverkar miljön och pedagogernas förhållningssätt barns möjlighet till fysisk aktivitet

  • Betty Carlsson
  • Helén Ragnarsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Jan-14
Original languageSwedish
SupervisorBjörn Cronquist (Supervisor) & Torgny Ottosson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'