"Han är kanske inte den bästa pedagogen, men han är personlig och gör så vi förstår" – En studie av gymnasieelevers uppfattning om relationen till sina lärare

 • Ann-Sofie Eriksson
 • Cecilia Lindblom

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '