“Har man aldrig tränat på att rita en varg, så hur ska man veta hur man ska rita en varg? Precis som att skriva, så hur ska man veta hur man skriver?”
: En studie om hur några lärare verksamma i årskurs 1–3 resonerar om visuella representationers agens i svenskundervisningen

  • Ida-Marie Ljungkvist
  • Pauline Gröning

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jun-15
Original languageSwedish
SupervisorPetra Magnusson (Supervisor) & Christina Lindh (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Didactics (50302)
  • Learning (50303)

Cite this

'