Har revisorns samvete någon gräns? En studie om den revisionsnära rådgivningen

 • Tina Carlsson
 • Johanna Sjölin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '