Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ?
: en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  • Johanna Andersson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Feb-20
Original languageSwedish
SupervisorOla Magntorn (Supervisor) & Torgny Ottosson (Examiner)

Educational program

  • Teacher Education

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Other Biological Topics (10699)
  • Didactics (50302)

Cite this

'