Hot och våld på somatisk akutmottagning
: en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  • Mohammad Mustafa
  • Maria Edvardsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Oct-13
Original languageSwedish
SupervisorJonas Carlström (Supervisor) & Katarina Sjövall (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'