Hur är tillförlitligheten vid identifikation av människor ur andra etniska grupper kontra den egna?

 • Rebecca Knutsson
 • Emelie Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '