Hur barn och ungdomar inspireras till att utöva musik på fritiden - något alla lärare som undervisar i musik bör veta

 • Johan Nilsson
 • Cecilia Thulin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-May-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '