Hur bemöts flickor och pojkar i skolan? En studie av mötet mellan lärare och elever i årskurs 4-5, samt de erfarenheter som gjorts ur ett genusperspektiv

 • Emil Jensen
 • Madelene Månsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '