Hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever lärandets positiva sidor

 • Gunilla Hällefors
 • Paul Strand
 • Anna-Karin Toreson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '