Hur kan matematiksvårigheter identifieras och kartläggas? En studie om hur skolan kan arbeta för att upptäcka och kartlägga elever i matematiksvårigheter skolår 1-5, samt specialpedagogens roll i detta

 • Ann-Marie Blomqvist-Magnusson
 • Liselott Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jul-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '