Hur påverkar föräldrars beteenden i nyckelsituationer depressiva känslor hos ungdomar, i jämförelse med allmänna uppfostransstilar?

 • Mimmi Olsson
 • Sandra Wik

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2011-May-03
  Original languageSwedish
  SupervisorGowert Masche (Supervisor) & Georg Stenberg (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Psychology

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Psychology (501)

  Cite this

  '