Hur påverkas mellanchefers kompetensutvecklingsansvar av den organisationsstruktur de verkar inom?

 • Christian Brandgård

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '