Hur ser män och kvinnor med olika etnisk bakgrund på sig själva? En studie av unga arbetslösa individers självkänsla

 • Anna Bauer

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '