Hur talar barn om den fria leken?
en kvalitativ studie om den fria leken ur ett barns perspektiv

  • Alexandra Johansson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jan-11
Original languageSwedish
SupervisorAnn Steen (Supervisor) & Hilma Holm (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'