Hur uppfattar personalen vid en medicinklinik implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa?

 • Ingela Lochheim

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-May-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Sociology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '