Hur, vad, varför men glöm inte var
: utomhuspedagogik - ett komplement till denvanliga undervisningen i klassrummet

  • Jesper Nissenlöf
  • Andreas Johansson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-10
Original languageSwedish
SupervisorIngemar Ottosson (Supervisor) & Kristina Juter (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'