Icke-farmakologiska åtgärder för att förebygga förstoppning hos äldre personer - En litteraturstudie Non-pharmalogical measures to prevent constipation for older people - A literature review

 • Sabina Olsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '