Implementering av balanserat styrkort i sjukvården
: Fallstudie av Ängelholms sjukhus.

  • Benjamin Hylander
  • Patrick Olsbäck

Student thesis: Bachelor

Date of Award2004-Jan-01
Original languageSwedish

Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

Cite this

'