Individanpassad idrottsundervisning - en studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa resonerar kring möjligheter och svårigheter med anpassad fysisk aktivitet

 • Sandra Martinsson
 • Linda Peterson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '