Individuella utvecklingsplaner i särskolan – En kvalitativ intervjustudie med arbetslag, och deras syn på IUP

 • Lena Eliasson
 • Mia Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '