”Inga hinder, bara möjligheter”
: Lärares uppfattningar om utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena

  • Eva Bergman
  • Sophie Strand

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2023-Jun
Original languageSwedish
SupervisorTanya Uhnger Wünsche (Supervisor), Maria Rosberg (Assessor) & Petra Magnusson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'