Inkludering i förskolan
: en kvalitativ undersökning om hur förskollärare inkluderar barn i arbetet med högtider och traditioner

Translated title of the thesis: Inclusion in preschool: a qualitative study on how preschool teachers include children in the work of festivals and traditions
  • Cecilia Daleke
  • Sarah Hellberg

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021
Original languageSwedish
SupervisorTina Kullenberg (Supervisor) & Ingemar Ottosson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

Courses and Subjects

  • Education

University credits

  • 15 HE credits

Cite this

'