Inlästa läromedel i undervisningen
: lärares förhållningssätt och val kring inläsningstjänster

  • Emma Andersson
  • Julia Karlsson

Student thesis: Master, one year

Date of Award2019-Jun-11
Original languageSwedish
Supervisorola Svensson (Supervisor) & Helena Andersson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'