Inomhusmiljön för de yngsta barnen på förskolan
: - En studie kring miljöns betydelse för barns lärande

 • Sofia Johansson
 • Marie Emander

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Jun-01
  Original languageSwedish
  SupervisorAnna Linge (Supervisor) & Marie Fridberg (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '