Internetbaserade företags frivilliga redovisning
: en kvantitativ studie som förklarar vilka företagsegenskaper som påverkar frivillig information i årsredovisningen.

 • Nils Thernfrid
 • Filip Wargéus

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-Jun-30
  Original languageSwedish
  SupervisorDaniela Argento (Supervisor) & Timurs Umans (Examiner)

  Educational program

  • Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)

  Cite this

  '