Jämställdhet i skolan - en studie i skillnader i disciplinering mellan kvinnliga och manliga lärare

 • Ghina Nilsson
 • Katrin Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '