”Ja, det är väl att lyssna på dem” - en studie om pedagogers och elevers uppfattningar om elevinflytande

 • Carina Nilsson
 • Anita Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '