"Jag är nöjd med allt fröknar bestämmer!”
: En studie kring elevers tankar och upplevelser om elevinflytande

 • Joakim Bergman
 • Sandra Andersson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2015-Jun-10
  Original languageSwedish
  SupervisorMartin Eksath (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '