"Jag brukade skoja och säga att de hade vuxit en skostorlek varje gång jag träffade barnen
: " (Sagt av en pappa då han beskrev hur sällan han såg sina barn) - En studie kring frihetsberövade pappor och deras barn. - An essay about incarcerated fathers and their children.

 • Elisabeth Berg
 • Anna Halonen

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-May-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '