”Jag går in för att lära känna varje barn”
: förskollärares uppfattningar kring att möta alla barn i förskolan

 • Emma Jansson
 • Josefine Henell

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2014-Nov-27
  Original languageSwedish
  SupervisorCarita Sjöberg Larsson (Supervisor) & Malmström Elisabet (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '