"Jag kan inga fina namn eller speciella uttryck men jag kan berätta hur jag jobbar"
: Läsförståelseundervisning i skolans tidiga år

  • Linn Håkansson
  • Anna Wernstedt

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jun-28
Original languageSwedish
SupervisorYair Sapir (Supervisor) & Christoffer Dahl (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)

Cite this

'