"Jag tar helt enkelt och läser det som verkar bra" En undersökning om bokval, attityder till och intresse för läsning i årskurs sju

 • Ann-Charlotte Bergquist
 • Camilla Jönsson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2009-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '