”Jag tror att det spontana är nyckeln för språkutveckling”
: Förskollärares uppfattningar om språkutveckling vid spontana situationer

Translated title of the thesis: ” I believe that spontaneity is the key to language development”: Preschool teachers' perceptions of language development in spontaneous situations
 • Johanna Hansson
 • Jennifer Krüger

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2023-Dec
Original languageSwedish
SupervisorCarita Sjöberg Larsson (Supervisor), Charlotte Tullgren (Assessor), Sara Lenninger (Examiner) & Maria Rosberg (Examiner)

Educational program

 • Förskollärarutbildning

University credits

 • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

 • Pedagogy (50301)

Keywords

 • Spontaneous situations
 • preschool
 • language development
 • perceptions
 • descriptions
 • preschool teacher

Cite this

'