"Jag tror inte att vi har någon direkt läsmiljö" En undersökning om läsmiljöns betydelse i förskolan

 • Sandra Olsson
 • Sandra Petersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '