Känslan av ensamhet hos högskolestudenter vårterminen 2021
: En kvantitativ studie gällande studenters ensamhet, sociala stöd och mentala återhämtningsförmåga under Covid-19 pandemin

  • Fredrik Elm
  • Ida Jönsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Apr-07
Original languageSwedish
SupervisorSören Augustinsson (Supervisor) & Marie-Louise Österlind (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Social Work (50402)
  • Work Sciences (50903)

Cite this

'