“Kan skiftarbetets nackdelar vägas upp av fördelar?”
: En kvalitativ studie om hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift

  • Alexandra Ahlberg Pernhult
  • Flaviana Santos Mattisson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorCarola Aili (Supervisor) & Vesa Leppänen (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'