Kanons vara eller icke vara - relevansen av en föreskriven kanon i skolan, samt ett elev- och genusperspektiv på skönlitteratur

 • Anna-Mia Hamrin
 • Ulrika Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '