Klasslärares språkutvecklande arbetssätt
: en studie om klasslärares språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever

  • Isabella Lennartsson
  • Rebecka Axelsson

Student thesis: Master, one year

Date of Award2019-Jun-11
Original languageSwedish
SupervisorOla Svensson (Supervisor) & Christoffer Dahl (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Humanities and the Arts (6)

Cite this

'