Klassteorier
: en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass

 • Anders Wernersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2014-Aug-08
  Original languageSwedish
  SupervisorGudmund Jannisa (Supervisor) & Eduardo Naranjo (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Sociology

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Sociology (504)

  Cite this

  '