Klimatanpassning för värme- och skyfallsproblematik i Ystad tätort
: Kartläggning av problemområden med SKAYE/GIS och åtgärdsförslag genom naturbaserade lösningar

Translated title of the thesis: Climate adaptation for heat and flood problems in Ystad urban area: Detection of problem areas with SKAYE /GIS and proposed measures through nature-based solutions
  • Maria Hästhov

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorNicholas South (Supervisor), Gunnar Svensson (Supervisor), Lena B.-M. Vought (Supervisor) & Lennart Mårtensson (Examiner)

Educational program

  • Environmental Strategist - Soil, Water and Urban Development

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this

'