Kommunikativa skillnader mellan en privat och en offentlig organisation - en komparativ fallstudie av företag under omorganisering

 • Rebecca Bamberg
 • Jenny Berg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '