Konflikt för mig men inte för dig
: En observationsstudie inifrån fritidshemmet

 • Emma Burwall
 • Cecilia Sunesson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2018-Jan-05
  Original languageSwedish
  SupervisorSara Lenninger (Supervisor) & Adam Droppe (Examiner)

  Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)

  Cite this

  '